Mô tả khóa học

Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được phát triển bởi Sun Microsystems, do James Gosling khởi xướng và phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng Java của Sun Microsystems (Java 1.0 [J2SE]). Java chạy trên rất nhiều nền tảng khác nhau, như Windows, Mac và các phiên bản khác nhau của UNIX.

Khóa học Java cơ bản này sẽ cung cấp kiến thức về lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu. 

Bạn sẽ học những gì

  • Kiến thức về Java cơ bản
  • Các khái niệm về biến, hàm, vòng lặp, điều kiện...
  • Kiến thức về lập trình hướng đối tượng

Yêu cầu

Thắng Nguyễn

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

CEO & Founder of VNFS - VNFullstack.comMaster's degree at Vietnam National University - VNUEmail: thangnv.contact@gmail.comPhone: 0963.638.962

Test mail

20-Jan-2022

5

Miễn phí

Bài học

13

Câu hỏi

1

Cấp độ kỹ năng

Cơ bản

Thời hạn

Vĩnh viễn

Khóa học liên quan