CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi. 
Dữ liệu cá nhân mà có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:
 1. Họ tên; giới tính; ngày sinh
 2. Địa chỉ email;
 3. Địa chỉ thanh toán;
 4. Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
 5. Số điện thoại;
Bạn có thể tự chỉnh sửa được các thông tin trong trang quản lý tài khoản.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

VNFS - VNFullstack sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích:
 1. Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi;
 2. Để quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi;
 3. Để xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 4. Để thực thi các Điều Khoản của chúng tôi;
 5. Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 6. Để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 7. Để giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các khiếu nại của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
 8. Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email nhằm mục đích quản trị quan hệ của bạn với chúng tôi;
 9. Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn
 10. Vì mục đích tiếp thị, gửi cho bạn qua email, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký email.

3. Bảo mật 

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Các thông đăng ký mua hàng của bạn sẽ được bảo mật. Không có phương pháp truyền dữ liệu qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại vnfullstack@gmail.com.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

5. Cookies và công nghệ phân tích dữ liệu khác 

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi 

 • Gửi email tới vnfullstack@gmail.com
 • Số điện thoại liên hệ: 0963.638.962 

Chỉnh sửa lần cuối 20/01/2022