Java OOP Basic

Khóa học Java cơ bản. Cung cấp kiến thức về lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu.

Cơ bản 5(1 Xếp hạng) 34 Học viên đã đăng ký English
Tạo bởi Hi Admin , Thắng NV
Cập nhật mới nhất Thu, 09-Dec-2021
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao, được phát triển bởi Sun Microsystems, do James Gosling khởi xướng và phát hành vào năm 1995 như là một thành phần cốt lõi của nền tảng Java của Sun Microsystems (Java 1.0 [J2SE]). Java chạy trên rất nhiều nền tảng khác nhau, như Windows, Mac và các phiên bản khác nhau của UNIX.

Khóa học Java cơ bản này sẽ cung cấp kiến thức về lập trình Java cơ bản cho người mới bắt đầu. 

Bạn sẽ học những gì?

 • Kiến thức về Java cơ bản
 • Các khái niệm về biến, hàm, vòng lặp, điều kiện...
 • Kiến thức về lập trình hướng đối tượng
Yêu cầu
Đề cương của khóa học
14 Bài học 02:11:07 Giờ
Java Basic
8 Bài học 01:13:56 Giờ
 • Bài 1: Biến và kiểu dữ liệu trong Java
  Xem trước 00:04:43
 • Bài 2: Định dạng vào ra trong Java
  00:08:35
 • Bài 4: Câu lệnh IF trong Java
  00:12:16
 • Bài 5: Câu lệnh swith-case trong Java
  00:11:01
 • Bài 6: Câu lệnh lặp trong Java
  00:15:58
 • Bài 7: Mảng trong Java
  00:14:47
 • Bài 8: String trong Java
  00:06:36
 • test
  00:00:00
Java OOP
6 Bài học 00:57:11 Giờ
 • Bài 9: Lập trình hướng đối tượng
  00:16:26
 • Bài 10: Hàm khởi tạo (Constructor)
  Xem trước 00:05:47
 • Bài 11: Tính đóng gói trong Java
  00:10:06
 • Bài 12: Tính đa hình trong Java
  00:09:47
 • Bài 13: Tính kế thừa trong Java
  00:08:07
 • Bài 14: Tính trừu tượng trong Java
  00:06:58
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
02:53:21 Giờ
Updated Thu, 09-Dec-2021
5 11 Miễn phí
Về giảng viên

Hi Admin

5 Đánh giá | 80 Học viên | 7 Khóa học

Thắng NV

2 Đánh giá | 49 Học viên | 2 Khóa học
Fullstack Developer
Phản hồi của học viên
5
1 Đánh giá
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

Đánh giá

 • Test mail
Miễn phí
Bao gồm: