BLoC trong Flutter

Giới thiệu BLoC trong Flutter

Cơ bản 4(1 Xếp hạng) 13 Học viên đã đăng ký English
Tạo bởi Hi Admin
Cập nhật mới nhất Thu, 23-Dec-2021
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

BLoC là 1 hệ thống quản lý state cho Fultter được đề nghị bởi Google developers. Nó giúp lập trình viên quản lý state và luồng dữ liệu trong ứng dụng của bạn. Vậy BLoC sử dụng cái gì để giúp chúng ta thực hiện những công việc trên.

Câu trả lời đó là "STREAMS" or "REACTIVE". Nói chung dữ liệu được chuyển từ BLOC đến UI hoặc ngược lại từ UI xuống BLOC dưới dạng STREAMS.

Sau đây mình sẽ xây dựng 1 project nhỏ để giúp các bạn hiểu rõ hơn cơ chế của BLOC.

Bạn sẽ học những gì?

 • Biết cách áp dụng BLoC trong Flutter Project
Yêu cầu
 • Có kiến thức lập trình Dart
 • Môi trường lập trình Flutter
 • Kiến thức Flutter cơ bản
Đề cương của khóa học
1 Bài học 00:19:57 Giờ
Bài học
1 Bài học 00:19:57 Giờ
 • Triển khai BLoC trong Flutter
  00:19:57
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
00:16:17 Giờ
Updated Thu, 09-Dec-2021
4 16 Miễn phí
Về giảng viên

Hi Admin

5 Đánh giá | 80 Học viên | 7 Khóa học
Phản hồi của học viên
4
1 Đánh giá
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (0)

Đánh giá

 • Test mail
Miễn phí
Bao gồm: