Mô tả khóa học

BLoC là 1 hệ thống quản lý state cho Fultter được đề nghị bởi Google developers. Nó giúp lập trình viên quản lý state và luồng dữ liệu trong ứng dụng của bạn. Vậy BLoC sử dụng cái gì để giúp chúng ta thực hiện những công việc trên.

Câu trả lời đó là "STREAMS" or "REACTIVE". Nói chung dữ liệu được chuyển từ BLOC đến UI hoặc ngược lại từ UI xuống BLOC dưới dạng STREAMS.

Sau đây mình sẽ xây dựng 1 project nhỏ để giúp các bạn hiểu rõ hơn cơ chế của BLOC.

Bạn sẽ học những gì

  • Biết cách áp dụng BLoC trong Flutter Project

Yêu cầu

  • Có kiến thức lập trình Dart
  • Môi trường lập trình Flutter
  • Kiến thức Flutter cơ bản

Thắng Nguyễn

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

CEO & Founder of VNFS - VNFullstack.comMaster's degree at Vietnam National University - VNUEmail: thangnv.contact@gmail.comPhone: 0963.638.962

Test mail

20-Jan-2022

4

Miễn phí

Bài học

1

Cấp độ kỹ năng

Cơ bản

Thời hạn

Vĩnh viễn

Khóa học liên quan