Mô tả khóa học

Dart là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mã nguồn mở, có mục đích chung với cú pháp kiểu C do Google phát triển vào năm 2011 . Mục đích của lập trình Dart là tạo giao diện người dùng frontend cho web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Trong chuỗi bài hướng dẫn Học lập trình Dart này, Học Lập Trình.me sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về ngôn ngữ Dart

Bạn sẽ học những gì

  • Kiến thức cơ bản về lập trình Dart
  • Hiểu về lập trình hướng đối tượng trong Dart
  • Giới thiệu về Flutter

Yêu cầu

Thắng Nguyễn

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

CEO & Founder of VNFS - VNFullstack.comMaster's degree at Vietnam National University - VNUEmail: thangnv.contact@gmail.comPhone: 0963.638.962

Test mail

20-Jan-2022

4

Miễn phí

Bài học

3

Cấp độ kỹ năng

Cơ bản

Thời hạn

Vĩnh viễn

Khóa học liên quan