Basic Nodejs API MongoDB

Khóa học này nhằm mục đích là hướng dẫn các bạn viết một RESTful API.

Cơ bản 5(1 Xếp hạng) 23 Học viên đã đăng ký English
Tạo bởi Hi Admin
Cập nhật mới nhất Thu, 09-Dec-2021
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

Khóa học này nhằm mục đích là hướng dẫn các bạn viết một RESTful API. Chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng Todo List đơn giản. Chúng ta sẽ xây dựng các API để tạo, liệt kê, chỉnh sửa và xóa todo list. Khóa học giúp các bạn hiểu rõ hơn về RESTful API, CRUD cũng như ôn lại các kiến thức về NodeJS, Express và MongoDB.

Khóa học NodeJS API là bài học nằm trong danh sách của khóa học được cung cấp tại: https://hoclaptrinh.me/

Bạn sẽ học những gì?

 • Cách viết API sử dụng Nodejs và MongoDB
 • Thực hành viết API CRUD cho ứng dụng TODO APP
 • Sử dụng công cụ Postman để test API
Yêu cầu
 • Môi trường lập trình Nodejs
 • Database MongoDB
 • Kiến thức về API
Đề cương của khóa học
6 Bài học 00:57:17 Giờ
Basic
6 Bài học 00:57:17 Giờ
 • Bài 1: Thiết lập cấu trúc cho project
  Xem trước 00:14:23
 • Bài 2: Tạo API thêm mới dữ liệu
  Xem trước 00:10:47
 • Bài 3: Tạo API lấy danh sách dữ liệu
  00:05:42
 • Bài 4: Tạo API lấy Todo theo ID
  00:08:54
 • Bài 5: Tạo API update dữ liệu
  00:09:14
 • Bài 6: Tạo API delete dữ liệu - kết thúc
  00:08:17
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
Về giảng viên

Hi Admin

5 Đánh giá | 80 Học viên | 7 Khóa học
Phản hồi của học viên
5
1 Đánh giá
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

Đánh giá

 • Test mail
Miễn phí
Bao gồm: