Mô tả khóa học

Khóa học này nhằm mục đích là hướng dẫn các bạn viết một RESTful API. Chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng Todo List đơn giản. Chúng ta sẽ xây dựng các API để tạo, liệt kê, chỉnh sửa và xóa todo list. Khóa học giúp các bạn hiểu rõ hơn về RESTful API, CRUD cũng như ôn lại các kiến thức về NodeJS, Express và MongoDB.

Khóa học NodeJS API là bài học nằm trong danh sách của khóa học được cung cấp tại: https://hoclaptrinh.me/

Bạn sẽ học những gì

  • Cách viết API sử dụng Nodejs và MongoDB
  • Thực hành viết API CRUD cho ứng dụng TODO APP
  • Sử dụng công cụ Postman để test API

Yêu cầu

  • Môi trường lập trình Nodejs
  • Database MongoDB
  • Kiến thức về API

Thắng Nguyễn

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

CEO & Founder of VNFS - VNFullstack.comMaster's degree at Vietnam National University - VNUEmail: thangnv.contact@gmail.comPhone: 0963.638.962

Test mail

20-Jan-2022

5

Miễn phí

Bài học

6

Câu hỏi

1

Cấp độ kỹ năng

Cơ bản

Thời hạn

Vĩnh viễn

Khóa học liên quan