Mô tả khóa học

Bạn sẽ học những gì

  • Làm chủ được ngôn ngữ lập trình Python
  • Hiểu rõ về cách sử dụng Flask trong việc phát triển web
  • Có sản phẩm cụ thể sau khóa học

Yêu cầu

  • Đã làm quen với lập trình
  • Có thiết bị thực hành

Thắng Nguyễn

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

CEO & Founder of VNFS - VNFullstack.comMaster's degree at Vietnam National University - VNUEmail: thangnv.contact@gmail.comPhone: 0963.638.962

2000000₫

Bài học

0

Cấp độ kỹ năng

Cơ bản

Thời hạn

Vĩnh viễn

Khóa học liên quan