Khóa học Python cơ bản - nâng cao

Khóa học Python căn bản cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết về lập trình Python

Cơ bản 0(0 Xếp hạng) 0 Học viên đã đăng ký Vietnamese
Tạo bởi Hi Admin
Cập nhật mới nhất Thu, 22-Dec-2022
+ Xem thêm
Tổng quan khóa học

Khóa học Lập trình Python sẽ giúp người học làm quen và có khả năng lập trình cơ bản với Python, ngôn ngữ số 1 trong kỉ nguyên phát triển AI. Từ đó, học viên có thể nắm vững các khái niệm cơ bản và sử dụng các thư viện vào việc giải quyết các bài toán. Đây cũng là ngôn ngữ thuận lợi cho việc đọc hiểu code, đơn giản và rõ ràng hơn cùng với thư viện phong phú cho người học.

Bạn sẽ học những gì?

  • Làm chủ ngôn ngữ lập trình Python
  • Biết vận dụng Python giải quyết các bài toán thực tế
  • Nắm vững phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP) với Python
Yêu cầu
  • Có thiết bị thực hành
  • Tham gia đầy đủ các bài học của khóa học
Đề cương của khóa học
0 Bài học 00:00:00 Giờ
+ Xem thêm
Các khóa học liên quan khác
Về giảng viên

Hi Admin

5 Đánh giá | 80 Học viên | 7 Khóa học
Phản hồi của học viên
0
0 Đánh giá
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)
  • (0)

Đánh giá

Miễn phí
Bao gồm: