Mô tả khóa học

Khóa học Lập trình Python sẽ giúp người học làm quen và có khả năng lập trình cơ bản với Python, ngôn ngữ số 1 trong kỉ nguyên phát triển AI. Từ đó, học viên có thể nắm vững các khái niệm cơ bản và sử dụng các thư viện vào việc giải quyết các bài toán. Đây cũng là ngôn ngữ thuận lợi cho việc đọc hiểu code, đơn giản và rõ ràng hơn cùng với thư viện phong phú cho người học.

Bạn sẽ học những gì

  • Làm chủ ngôn ngữ lập trình Python
  • Biết vận dụng Python giải quyết các bài toán thực tế
  • Nắm vững phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP) với Python

Yêu cầu

  • Có thiết bị thực hành
  • Tham gia đầy đủ các bài học của khóa học

Thắng Nguyễn

Thạc sĩ Khoa học máy tính, Trường Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN

CEO & Founder of VNFS - VNFullstack.comMaster's degree at Vietnam National University - VNUEmail: thangnv.contact@gmail.comPhone: 0963.638.962

Miễn phí

Bài học

0

Cấp độ kỹ năng

Cơ bản

Thời hạn

Vĩnh viễn

Khóa học liên quan