Khám phá công nghệ

Khám phá các công cụ và kỹ thuật hữu ich cho Lập trình viên

Mã nguồn dự án App tin tức Flutter

Thắng Nguyễn

Thu, 13 Jun 2024

Mã nguồn dự án App tin tức Flutter

Tính năng chính của app tin tức Flutter:

 • Đăng nhập, đăng ký người dùng
 • Xem tin tức
 • Đánh giá bài viết
 • Tìm kiếm
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • Hồ sơ người dùng
 • State Management: Provider
 • v.v.

Tính năng của web quản trị ứng dụng tin tức Flutter:

 • Truy cập dữ liệu thống kê: người dùng, bài viết, danh mục, v.v.
 • Tạo mới, chỉnh sửa, xóa: Kiểm soát mọi nội dung (tin tức, danh mục, v.v.)
 • Kiểm soát đánh giá của người dùng
 • v.v.

Demo app tin tức

0 Comments

Để lại một bình luận